Produktmeny Den här sidan visar: Sandficka Container Flak/lastväxlarcontainer Flerfacksbehållare Sopcontainer Internbehållare Övertömmande behållare Miljöbehållare Eurokompost Kärllyft Sopkärl Återvinningsstationer Plank/stängsel Kärlsorteringshus Produktbeskrivning Container Containern tillverkas i stålkvaiite 1,5 mm

Containern tillverkas i stålkvaiite 1,5 mm